İK. Politikamız

Termodinamik Grup olarak bizleri başarıya taşıyan esas gücün çalışanlarımız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle insan kaynakları Politikamızı ” Önce İnsan” anlayışı üzerinde yapılandırdık.

Bu temelden yola çıkarak, en verimli, en etkin çalışmayı sağlamak için “ doğru işe doğru insan” stratejisini belirledik.

Ailemize dinamik, yetenekli ve başarılı kişileri katarak onların gelişim alanlarına yatırım yapmayı, böylelikle kurumsal ve bireysel hedeflere ulaşarak “güçlü insan kaynağı ve güçlü organizasyon” yaratmayı amaçlıyoruz.

İK. Başvuru Formu