AKIMSAN A.Ş ‘deki üretimimizde çevreye, insan sağlığına ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren, teknoloji ve kalite bakımından öncü şirketlerden biri olarak;

  • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye, canlı alıcı ortamına vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
  • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için İSG Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  • Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi ve iş kazası risklerini azaltmayı,
  • Yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi ve çevre-iş sağlığı güvenliği mevzuatlarına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulmasını,
  • Mevzuatlar çerçevesinde Çevre ve İSG bilinci oluşturmak adına yapılan faaliyetleri, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşarak dokümante etmeyi ve çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
  • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atığı kaynağında azaltmayı, tekrar kullanmak ve geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
  • İş kazası sayılarını azaltarak kaynağında önlem almayı ve riskleri en aza indirmeyi,
  • İSG ve Çevre hedeflerini belirleyerek periyodik olarak gözden geçirilmesi için düzenli toplantılar yaparak izlenebilirliği sağlamayı,
  • Sürekli gelişen sistemimizle insan odaklı çevre dostu ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulanan şirket olmayı taahhüt ederiz.